Belgeler

Hizmet ve Kulanıcı Sözleşmesi

Hizmet ve Kulanıcı Sözleşmesi

1. Megafon ile olan ilişkiniz

1.1 Megafon İnternet Sitesi’ni (“Site”) ve Site içerisinde veya üzerinden veya aracılığıyla size sunulan entegre edilebilir Megafon video oynatıcı (“Megafon Video Oynatıcı”) dahil, herhangi bir Megafon ürününü, kanalını, yazılımını, veri akışını ve hizmetini (topluca “Hizmet” olarak anılacaktır) kullanımınız siz ve Megafon arasındaki yasal anlaşmanın hükümlerine tabidir. Megafon ile ifade edilen, Megafon-Bağımsız Sinema Merkezi şirketive www.bagimsizsinema.org internet sitesidir.

Kullanıcı/Kullanıcılar; Site’de yer alan her bir www.bagimsizsinenema.org ve alt bileşenlerinin kendine münhasır ayrıca kullanım koşulları olduğunu kabul ve beyan eder.

1.2 Megafon ile sizin aranızda olan hukuki anlaşma,bu sayfada yer alan dokümanın tamamında belirtilen koşul ve şartlardan, Megafon’nin Gizlilik Politikası’ndan (www.bagimsizsinema.org/gizlilik) ve meydana gelir (topluca “Şartlar” olarak anılacaktır).

1.3 Şartlar, Hizmet’i kullanımınıza ilişkin olarak siz ve Megafon arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. Zaman ayırarak bunları okumanız önemlidir.

1.4 Şartlar, Hizmet kapsamında İçerik’e katkıda bulunanlar dahil, Hizmet’i kullanan tüm kullanıcılar için geçerlidir. “İçerik”, Hizmet ile ilgili olarak Site içerisinde veya aracılığıyla görüntüleyebileceğiniz, erişimde bulunabileceğiniz veya katkıda bulunabileceğiniz yazı, yazılım, komut dizisi, grafik, fotoğraf, ses, müzik, video, görsel-işitsel kombinasyonlar, interaktif özellikler ve diğer materyalleri ifade eder.

2. Şartlar’ın kabulü

2.1 Hizmet’i kullanabilmeniz için, öncelikle Şartlar’ı kabul etmelisiniz. Şartlar’ı kabul etmiyorsanız Hizmet’i kullanmamalısınız.

2.2 Şartlar’ı kabul etmek için Hizmet’i kullanmanız yeterlidir. Bu noktadan itibaren Megafon’nin, Hizmet’i kullanmanızı Şartlar’ı kabul etmiş olduğunuz şeklinde değerlendireceğini anladığınızı kabul edersiniz.

2.3 Eğer (a) yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapabilecek yaşta değilseniz, veya (b) ikamet ettiğiniz veya Hizmet’i kullandığınız veya Hizmet’e erişim sağladığınız ülkenin kanunları uyarınca Hizmet’i almanız veya kullanmanız hukuken yasaklanmış ise veya hukuki nedenlerle kısıtlanmış bir kişi iseniz, Hizmet’i kullanamazsınız ve Şartlar’ı kabul edemezsiniz.

2.4 Kayıtlarınızda bulunması için yerel Şartlar’ınızın bir çıktısını almalı veya bir kopyasını saklamalısınız.

3. Şartlar’da Değişiklik Yapılması

Megafon, örneğin yasal düzenlemelerde veya Hizmet kapsamında sunulan fonksiyonlarda yapılan değişikliklere yer vermek için, Şartlar’da zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Eğer Değiştirilmiş Şartlar’ı kabul etmiyorsanız Hizmet’i kullanmayı bırakmalısınız. Değiştirilmiş Şartlar’ın yayınlandığı tarihten sonra Hizmet’i kullanmaya devam etmeniz, Değiştirilmiş Şartlar’ı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

4. Megafon hesapları

4.1 Site’nin bir takım özelliklerine veya Hizmet’in farklı unsurlarına erişebilmeniz için bir Megafon hesabı oluşturmanız gerekir. Hesabı yaratırken doğru ve tam bilgi vermelisiniz. Megafon hesabınızın şifresini güvende ve gizli tutmanız önemlidir.

4.2 Farkına vardığınız herhangi bir güvenlik ihlalinde veya Megafon hesabınızın izinsiz olarak kullanımında, derhal Megafon’ubilgilendirmelisiniz.

4.3 Megafon hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm aktivitelerden sadece kendinizin (Megafon’ye karşı ve diğer kişilere karşı) sorumlu olacağını kabul edersiniz.

5. Kullanımın genel sınırları

5.1 Megafon, Hizmet’e erişiminize ve Hizmet’i kullanmanıza aşağıda açıklanan koşullar kapsamında izin vermektedir ve siz de söz konusu koşullardan herhangi birine uymamanızın işbu Şartlar’ı ihlal etmeniz anlamına geleceğini kabul edersiniz:

Megafon, paylaşım için gerekli fonksiyonları Hizmet kapsamında mümkün kılmadığı sürece (örneğin Megafon video oynatıcı), önceden Megafon’nin yazılı izni alınmaksızın, Site’nin veya Hizmet’in bir parçasını veya parçalarını, herhangi bir İçerik de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir medya üzerinden paylaşmamayı kabul edersiniz;

Site’nin herhangi bir parçası veya Hizmet’in herhangi biri (Megafon Video Oynatıcı ve ilgili teknolojileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üzerinde değişiklik veya uyarlama yapmamayı kabul edersiniz;

İçerik’e, Site’nin kendi video görüntüleme sayfaları, Megafon Video Oynatıcı veya Megafon’nin bunun için özellikle tayin ettiği yöntemler haricinde başka bir yoldan erişim sağlamamayı kabul edersiniz;

Hizmet’in güvenlik ile ilgili herhangi bir özelliğinin veya (i) İçerikler’in kullanılmasını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya (ii) Hizmet’in kullanılmasına veya Hizmet üzerinden erişilebilen içeriklere kısıtlama getiren diğer özelliklerin çevresinden dolaşmayacağınızı, bu özellikleri devre dışı bırakmayacağınızı ve başka bir şekilde bu özelliklere müdahale etmeyeceğinizi veya bunlara teşebbüs etmeyeceğinizi kabul edersiniz;

Hizmet’i (Megafon Video Oynatıcı dahil), Megafon’nin önceden yazılı izni alınmaksızın aşağıdaki ticari kullanımlar kapsamında kullanmayacağınızı kabul edersiniz:

Hizmet’e erişimin satılması

Hizmet ve İçerik içerisinde veya bunların kapsamında bulunan reklam, sponsorluk veya promosyonların satılması

Megafon’den alınmayan diğer materyaller aynı sayfada görüntülenmiyor ve bunlar satış için esaslı unsur teşkil etmiyorsa, Hizmet aracılığıyla sağlanan İçerik’in yer aldığı reklam verilebilir bir blog veya İnternet sitesinin herhangi bir sayfasında yer alan reklam, sponsorluk veya promosyonların satılması

Yasaklanan ticari kullanımların kapsamına, (i) Megafon’ye orijinal video yüklemek, (ii) ticari bir işin veya artistik değeri olan bir girişimin tanıtımını yapmak için Site’de orijinal bir kanal tesis etmek, (iii) 5.1(E)’de belirtilen reklam sınırlamalarına tabi olmak üzere, Megafon videolarını, Megafon Video Oynatıcı veya reklama izin verilen blog veya İnternet siteleri üzerinden göstermek ve (iv) Megafon tarafından yazılı olarak izin verilen hiçbir kullanım girmez;

Eğer Megafon Video Oynatıcı’yı kendi İnternet sitenizde kullanıyorsanız, Site’ye geri dönmeyi sağlayan linkler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Megafon Video Oynatıcı’nın bir parçasını veya fonksiyonlarını değiştiremez, engelleyemez veya olan fonksiyonlarının üzerine başka bir fonksiyon ekleyemezsiniz;

Hizmet, Megafon sunucularına bir insanın makul olarak belli bir zaman dilimi içerisinde kamunun kullanımına açık olan standart (diğer bir deyişle modifiye edilmemiş) bir ağ tarayıcısı kullanarak üretebileceğinden daha fazla talep mesajı göndererek erişen herhangi bir otomasyon sistemi (herhangi bir robot, örümcek veya çevrimdışı okuyucu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalıştırmayacağınızı veya kullanmayacağınızı kabul edersiniz;

Site’yi veya Hizmet’i kullanan hiçbir kullanıcının kişisel verilerini (bunun Megafon hesap isimlerini de kapsadığını kabul edersiniz) toplamamayı veya biriktirmemeyi kabul edersiniz;

Site’yi veya Hizmet’i (Site’deki yorum ve e-posta özellikleri de dahil olmak üzere) ticaret veya ticari bir kuruluş ile ilişkili olan bir işin tanıtımı için kullanmamayı kabul edersiniz;

Site’nin herhangi bir kullanıcısının sağladığı İçerik’e ilişkin olarak kullanıcıyı ticari amaçlarla teşvik etmeyeceğinizi kabul edersiniz;

İçerik’e kişisel ve ticari olmayan nedenler ve Hizmet’in normal işlevi ile izin verilen ve amaçlanan sebepler ve Yayın Akışı dışında erişmeyeceğinizi kabul edersiniz. “Yayın Akışı”nda, Megafon’deki materyalin, İnternet aracılığıyla İnternet erişimi olan ve kullanıcı tarafından idare edilen bir araca, kullanıcı tarafından gerçek zamanlı görüntülenebilmesi amacıyla eşzamanlı dijital veri olarak aktarımı amaçlanır; materyalin (geçici veya kalıcı olarak) indirilmesi, kopyalanması, depolanması veya tekrar dağıtılması amaçlanmaz.

İçerik’i Megafon’nin veya İçerik’in ilgili lisans vereninin önceden yazılı rızası alınmadan kopyalayamaz, dağıtamaz, aktaramaz, yayınlayamaz, sergileyemez, satamaz, lisans veremez veya bundan farklı başka amaçlarla İçerik’ten faydalanamazsınız.

5.2 Hizmet’i kullandığınız tüm süre boyunca, Şartlar’ın diğer tüm hükümlerine uyacağınızı kabul edersiniz.

5.3 Megafon halka açık arama motoru operatörlerinin siteden materyal kopyalayabilmeleri için örümcek (spider) kullanmalarına, sadece materyallerin halka açık arama yapılabilir indekslerini yaratmaları için izin vermektedir, söz konusu materyallerin önbellekleri veya arşivleri için izin vermemektedir. Megafon bu istisnayı genel olarak veya belirli bir olaya özgü olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

5.4 Megafon kullanıcılarına mümkün olan en iyi tecrübeyi sunabilmek için sürekli olarak yenilikler yapmaktadır. Megafon’nin sunduğu Hizmet’in şeklinin ve mahiyetinin zaman zaman size önceden bir bildirim olmaksızın değişebileceğini anladığınızı kabul edersiniz.

5.5 Sürekli olarak devam eden bu yeniliklerin bir parçası olarak, Megafon’nin kendi takdirinde olmak üzere Hizmet’i (veya Hizmet kapsamındaki herhangi bir özelliği) tamamen, size veya genel olarak diğer kullanıcılara sunmayı durdurabileceğini (sürekli veya geçici olarak) anladığınızı kabul edersiniz.

5.6 İşbu Şartlar altındaki yükümlülüklerinizin ihlalinden ve bu ihlalin sonuçlarından (Megafon’nin uğrayabileceği herhangi bir zarar veya kayıp da dahil olmak üzere) sadece kendinizin sorumlu olduğunu (ve Megafon’nin size veya herhangi üçüncü bir kişiye karşı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını) kabul edersiniz.

6. Telif hakları politikası

6.1 Megafon üçüncü bir kişinin telif hakkını ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir İçerik hakkında açık bir politika yürütmektedir. Söz konusu politikanın detayları burada bulunabilir https://www.bagimsizsinema.org/sorunbildirimi

6.2 Megafon’nin telif hakları politikası kapsamında, Megafon art arda ihlalde bulunduğu tespit edilen kullanıcıların Hizmet’e erişimini kesecektir. Bununla ifade edilen, ihlalde bulunduğu için iki defadan fazla uyarılan kullanıcıdır.

7. İçerik

7.1 Bir Megafon hesabı sahibi olarak İçerik yükleyebilirsiniz. Megafon’nin, İçerik’in gizliliği hakkında, İçerik yayınlansın veya yayınlanmasın herhangi bir garanti vermediğini anladığınızı kabul edersiniz.

7.2 Size ait olan İçerik üzerindeki tüm haklarınızı muhafaza edersiniz, ancak Megafon’ye ve Hizmet’in diğer kullanıcılarına kısıtlı lisans hakları vermeniz gerekir.

7.3 Size ait İçerik’ten ve bunun yüklenmesinden veya yayınlanmasından sadece kendinizin sorumlu olduğunu anladığınızı kabul edersiniz. Megafon hiçbir İçerik’i veya İçerik kapsamındaki fikri, tavsiyeyi, öneriyi tasdik etmemektedir ve İçerik’e ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddetmektedir.

7.4 Megafon’nin İçerik’i, Hizmet’in sunulması amacıyla veya Şartlar’da ve Hizmet’te öngörülen biçimde kullanabilmesi için gerekli olan tüm lisanslara, haklara, izin ve rızalara sahip olduğunuzu (ve Hizmet’i kullanımınız süresince sahip olacağınızı) beyan ve taahhüt edersiniz.

7.5 Site üzerindeki sevk ve idarenizin (ve size ait İçerik’in tüm içeriğinin) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olacağını kabul edersiniz.

7.6 İkamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına göre elinizde bulunması hukuka aykırı olan materyal içeren veya Megafon’nin Hizmet’in sağlanması ile bağlantılı olarak bulundurması veya kullanması hukuka aykırı olan materyalleri içeren İçerik yüklemeyeceğinizi veya yayınlamayacağınızı kabul edersiniz.

7.7 Hizmet’e sunacağınız İçerik’in, üçüncü kişilere ait telif haklarına veya fikri haklara (gizlilik veya umuma arz hakkı da dahil) konu materyal içermediğini veya hak sahibi kişi tarafından verilmiş resmi bir lisans veya izin olduğunu veya başka bir şekilde söz konusu İçerik’i yayınlamaya ve Megafon’ye yüklemeye hukuken yetkili olduğunuzu kabul edersiniz.

7.8 Bu Şartlar’ın ihlal edilme potansiyeli olduğunun farkına varan Megafon, İçerik’in bu Şartlar’da belirtilen içerik gereklerine uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar (ancak herhangi bir yükümlülük altında değildir) ve önceden bildirimde bulunmaksızın, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Şartlar’a aykırı İçerik’i kaldırabilir ve/veya kullanıcının bu Şartlar’ı ihlal eden İçerik’i yükleme erişimini her zaman sona erdirebilir.

7.9 Hizmet’in kullanımı esnasında tam olarak gerçeğe dayanmayan, saldırgan, hoş olmayan veya başka şekilde itiraz edilebilir İçerik’e maruz kalabileceğinizi tam anlamıyla anladığınızı kabul edersiniz. Böyle bir İçerik’e ilişkin olarak Megafon’ye karşı sahip olabileceğiniz hukuki veya eşdeğer haklardan veya hukuki yollara başvurmaktan feragat edeceğinizi kabul eder ve bu noktada bunlardan feragat edersiniz.

7.10 Megafon, sizin tarafınızdan yüklenen görsel ve işitsel içeriği, yüklediğiniz içeriğin kişisel bir amaç veya hane halkıyla ilgili olmaması durumunda, Hizmet kapsamına uygun olarak işleyecektir.

8. Lisans tanıdığınız haklarınız

8.1 Megafon’ye bir İçerik yüklediğinizde veya Megafon’de bir İçerik yayınladığınızda şu hakları tanırsınız:

Megafon’ye, İçerik’i Hizmet’in sağlanmasıyla ilişkili olarak ve ayrıca Hizmet’in sağlanması ve Megafon’nin ticari faaliyetiyle bağlantılı olarak, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir medya formatında, Hizmet’in tümünün veya bir bölümünün (ve bundan türemiş eserlerin) promosyonu ve yeniden dağıtımı amacı dahil, kullanmak, çoğaltmak,ücretli üyelik ile sunmak, kiralamak dağıtmak, türemiş eserlerini hazırlamak, sergilemek, icra etmek üzere dünya çapında, basit, telifsiz, devredilebilir bir lisans hakkı (alt lisans hakkıyla birlikte) tanırsınız;

Hizmet’in tüm kullanıcılarına, Hizmet aracılığıyla İçerik’inize erişim ve bu İçerik’i bu Şartlar altında ve Hizmet’in fonksiyonelliğinin izin verdiği ölçüde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türemiş eserlerini hazırlamak, sergilemek, icra etmek üzere dünya çapında basit telifsiz devredilebilir bir lisans hakkı tanırsınız.

8.2 Yukarıda sizin tarafınızdan tanınan lisans hakları, İçerik’i Site’den kaldırdığınızda veya sildiğinizde sona erer. İçerik olarak sunduğunuz metin şeklindeki yorumlarda tanıdığınız yukarıdaki lisans hakları daimidir ve geri alınamaz, ancak diğer taraftan yukarıda 7.2 paragrafında gösterilen mülkiyet haklarınız halel gelmeksizin muhafaza edilir.

9. Site’deki Megafon içeriği

9.1 Hizmet’e sunduğunuz İçerik istisna olmak üzere, Hizmet’teki diğer tüm İçerik ya Megafon’ye aittir ya da bunun için Megafon’ye lisansla verilmiştir ve Megafon’nin veya Megafon’ye lisans verenlerin telif haklarına, marka haklarına ve diğer fikri haklarına tabidir. Sizin tarafınızdan yüklenmemiş veya yayınlanmamış İçerik’teki üçüncü kişilere ait tüm ticari markalar veya hizmet markaları, ticari markanın veya hizmet markasının ilgili sahiplerinindir. Söz konusu İçerik, Megafon’nin veya varsa Megafon’ye lisans verenlerin, uygun olduğu ölçüde önceden yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, sergilenemez, satılamaz, lisansa konu edilemez veya bundan başka bir amaçla faydalanılamaz. Megafon ve Megafon’ye lisans verenlerin İçerik’e ya da İçerik’te açıkça tanınmayan tüm hakları saklıdır.

10. Megafon’den bağlantılar

10.1 Hizmet, Megafon’ye ait olmayan veya Megafon’nin kontrolünde olmayan diğer İnternet sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü kişilere ait herhangi bir sitenin içeriği, uygulaması veya gizlilik politikası hakkında Megafon’nin herhangi bir sorumluluğu ve bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur.

10.2 Megafon’nin kendi haricindeki sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu site veya kaynaklarda bulunan veya buralardan erişilebilen ürünleri, reklamları veya diğer materyalleri tasdik etmediğini kabul edersiniz.

10.3 Bu harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinin sonucunda veya bu gibi İnternet siteleri veya kaynaklardaki veya bunlardan ulaşılabilen reklamların, ürünlerin veya diğer materyallerin, doğru veya eksiksiz olduğuna duyduğunuz güven sonucunda uğrayabileceğiniz herhangi bir zarar veya kaybınızdan Megafon’nin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

10.4 Megafon sizi, Hizmet’ten çıktığınızda bunun farkında olmanız ve ziyaret ettiğiniz her bir diğer İnternet sitesinin şart ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanız konusunda teşvik eder.

11. Megafon ile ilişkinizi sonlandırma

11.1 Şartlar, aşağıda gösterilen şekilde sizin tarafınızdan ya da Megafon tarafından feshedilmedikçe uygulanmaya devam edecektir.

11.2 Eğer Megafon ile olan yasal anlaşmanızı feshetmek istiyorsanız, bunu (a) Megafon’ye herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak ve Megafon hesabınızı kapatarak yapabilirsiniz. Bildiriminiz yazılı olarak Megafon’nin bu Şartlar’ın başlangıcında gösterilen adresine gönderilmelidir.

11.3 Megafon şu hallerde sizinle olan yasal anlaşmasını istediği zaman feshedebilir:

Eğer Şartlar’ın herhangi bir hükmünü ihlal ederseniz (veya Şartlar’daki hükümlere uyamayacağınızı veya uyma niyetinde olmadığınızı açıkça gösteren bir tavırda hareket ederseniz); veya

Megafon açısından kanunen gerekli ise (örneğin, Hizmet’in size sunulan hükmü kanuna aykırı ise veya kanuna aykırı hale gelirse); veya

11.4 Megafon şu hallerde sizinle olan yasal anlaşmasını feshedebilir:

Megafon, ikamet ettiğiniz veya Hizmet’i kullandığınız ülkedeki kullanıcılara Hizmet’i artık daha fazla sağlamamayı seçmişse veya

Megafon tarafından size sunulan Hizmet Megafon’ye göre artık ticari olarak sürdürülebilir değil ise.

11.5 Bu Şartlar sonlandığında, siz ve Megafon tarafından faydalanılmış ve tabi olunmuş olan, süresiz olarak devam eden veya açıkça süresiz olarak devam edeceği belirtilen (veya bu Şartlar yürürlükte iken zamanla meydana gelmiş) hukuki hakların, borçların ve sorumlulukların hiçbiri bu kesilmeden etkilenmeyecek ve madde 14.6’daki hükümler bu haklara, borçlara ve sorumluluklara süresiz olarak uygulanmaya devam edecektir.

12. Taahhütlerin istisnaları

12.1 Bu Şartlar’daki hiçbir şey, tüketici olarak her zaman sahip olduğunuz ve sözleşmeyle değişiklik yapamayacağınız veya feragat edemeyeceğiniz yasal haklarınızı etkilemeyecektir.

12.2 Hizmet “olduğu gibi” sağlanır ve Megafon bunlara ilişkin size herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz.

12.3 Megafon özellikle:

Hizmet’i kullanımınızın ihtiyaçlarınızı karşılayacağını,

Hizmet’i kullanımınızın kesintisiz, tam zamanında, güvenli veya hatasız olacağını,

Hizmet’i kullanımınız sonucu elde ettiğiniz herhangi bir bilginin doğruluğunu veya güvenilirliğini ve

Hizmet’in bir bölümü olarak size sunulan herhangi bir yazılımın işleyişindeki veya işlevselliğindeki herhangi bir arızanın düzeltileceğini, beyan veya taahhüt etmez.

12.4 Şartlar’da açıkça gösterildikleri haller haricinde, Hizmet’e hiçbir koşul, taahhüt veya başka şartlar (yeterli kalite, amaca uygunluk veya tanıma uygunluk ile ilgili zımni hükümler de dahil) uygulanmaz.

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

13.1 Bu Şartlar’daki hiçbir şey Megafon’nin uygulanan hukuk tarafından sınırlandırılamayan veya muaf tutulmasına imkan vermeyen zararlara ilişkin sorumluluğunu sınırlandırmayacak veya Megafon’ubunlardan muaf tutmayacaktır.

13.2 Yukarıdaki paragraf 13.1’deki genel hükme tabi olmak üzere, Megafon size karşı şunlardan sorumlu olmayacaktır:

Tarafınızca uğranılabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar. Bu; (i) herhangi bir kar kaybını (doğrudan veya dolaylı); (ii) herhangi bir itibar veya ticari saygınlık kaybını; (iii) herhangi bir fırsat kaybını veya (iv) uğradığınız herhangi bir veri kaybını kapsar.

Aşağıdakilerin sonucu olarak uğrayabileceğiz herhangi bir zarar veya kayıp:

Herhangi bir reklamın eksiksiz ve doğru olduğuna veya mevcudiyetine duyduğunuz güven, veya Hizmet’te reklamı çıkan bir sponsor veya herhangi bir reklamcı ile aranızdaki herhangi bir ilişki veya işlem;

Megafon’nin Hizmet’te yapabileceği herhangi bir değişiklik veya Hizmet’in (veya Hizmet’teki herhangi bir özelliğin) sağlanmasında geçici veya kalıcı herhangi bir durdurma;

Hizmet’i kullanımınız sırasında veya kullanımınız aracılığıyla aktarılan veya korunan herhangi bir İçerik veya iletişim verisinin silinmesi, bozulması veya saklanmasındaki yetersizlik;

Megafon hesabınıza doğru hesap bilgilerini sağlamamanız,

Megafon hesabınızın detaylarını güvenli ve gizli tutamamanız.

13.3 Yukarıdaki paragraf 13.2’de Megafon’nin sorumluluğuna ilişkin sınırlandırmalar, Megafon’nin herhangi bir zararın oluşabileceği ihtimali hakkında haberdar edilmiş olup olmadığına veya böyle zararların ortaya çıkabileceğini bilmesi gerekip gerekmediğine bakılmaksızın uygulanacaktır.

14. Genel hukuki şartlar

14.1 Şartlar, Megafon ile aranızdaki bütün yasal anlaşmayı oluşturur ve Hizmet’i kullanımınızı düzenler ve Hizmet’e ilişkin olarak Megafon ile aranızdaki önceki tüm anlaşmaların tamamen yerine geçer.

14.2 Megafon’nin size, Şartlar’daki değişikliklere ilişkin olanlar da dahil, e-posta iletisi, normal posta, veya Hizmet’te yayınlamak suretiyle bildirimlerde bulunabileceğini kabul edersiniz.

14.3 Megafon’nin Şartlar’da yer alan (veya Megafon’nin uygulanabilir herhangi bir hukuk altında menfaati bulunan) hak veya hukuki yollardan hiçbirini kullanmamasının veya bunlara başvurmamasının, Megafon’nin bu haklarından resmi olarak feragat ettiği şeklinde anlaşılmayacağını ve bu hak ve hukuki yolların Megafon için halen mevcut olacağını kabul edersiniz.

14.4 Eğer bu konuda karar verme yetkisi bulunan herhangi bir mahkeme Şartlar’ın herhangi bir hükmünün geçersiz olduğuna karar verirse, o zaman o hüküm Şartlar’daki diğer hükümleri etkilemeksizin Şartlar’dan çıkarılacaktır.

14.5 Şartlar’a ve Şartlar altında Megafon ile olan ilişkinize Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. Şartlar’dan doğabilecek hukuki herhangi bir konuyu çözmek üzere, taraflar Türkiye mahkemelerini münhasır olarak yetkilendirmiştir. Bununla birlikte, Megafon’nin yine de herhangi bir yargı çevresinde önleyici tedbirlere (veya diğer eşdeğer acil hukuki yollara) başvurabileceğini kabul edersiniz.

14.6 Megafon siteye kullanıcılar tarafından eklenen ve Megafon’de barındırılmayan içeriğin hukuki haklarından sorumlu değildir. Megafon dilediği içeriğe 5651 sayılı yasanın 5. maddesinde tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet verebilir. İlgili yasaya göre, web site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, iletisim@mgfn.org adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler hukuksal olarak incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde, ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitede barındırılan görsel ve diğer telif içerebilecek materyalle ilgili sorumluluk ilgili site kullanıcısına aittir. Bir kaç kez telif uyarısı alan kullanıcının üyeliği Megafon tarafından sonlandırılır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ:

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar:
Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin Megafon üyeliği kayıt işlemlerinden önce okunması tavsiye edilir. Megafon sitesine üyelik esnasında kişisel bilgilerinizin yer alacağı form doldurulduğunda ve kayıt başvurusu başarıyla alındığında bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.
Megafon, bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır.
1. KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI
Megafon tüm üyelerine açıktır. Üyelik işlemlerinde © Shopier ödeme çözümlerinden yararlanılacak, Megafon veritabanında kullanıcıya ait hiç bir kredi kartı bilgisi saklanmayacaktır.
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
1.a. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması
1.b. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
1.c. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi
2. İÇERİK KULLANIMI
2. Megafon’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Megafon içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, yazılı ve uygulanan iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.
3. SORUMLULUKLAR
3.a. Megafon’uziyaret eden kullanıcıların bilgileri onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile Megafon ve ortak uygulamaları tarafından takip edilebilir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile kullanılabilir.
3.b. Megafon kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Megafon sitesini kullanmaya başlayabilir.
3.c. Kullanıcı, Megafon sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Megafon’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Megafon sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Megafon’den yararlanması Megafon tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin Megafon’ukullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
3.f. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından Megafon üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Megafon üyelik iptalinde, üyelik sırasında kullanıcı tarafından ödenen bedeli geri ödemeyecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
3.g. Megafon kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Megafon, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Megafon’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Megafon, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
4. Megafon’un HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.a. Megafon, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcı bilgilerini hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının Megafon sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya r esmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Megafon ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.4.b. Megafon taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Megafon’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Megafon’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Megafon sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Megafon sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Megafon tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
5. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Megafon sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
6. YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
7. TEBLİGAT ADRESLERİ
7.a. Kullanıcının Megafon’ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
7.c. Megafon’nin kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Megafon tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8) Megafon Ücretli üyelikleri üye kullanıcıların Megafon’de hem Megafon tarafından hem de diğer üyeler tarafından eklenen içerikleri görüntüleyebilmeleri içindir. Kullanıcı satın aldığı üyeliği süresi boyunca şahsına özel olmak koşuluyla sınırsız ziyaret ve görüntüleme hakkına sahiptir. Kullanıcı Megafon sitesine ayda en fazla 4 defa farklı IP üzerinden erişim sağlayabilir. Bu kural kullanıcının kullanıcı bilgilerini ve şifrelerini başkalarıyla paylaşmaması ve bilgilerinin güvence altında tutulabilmesi için vardır. Bilgilerini başkaları ile paylaştığı belirlenen kullanıcıların üyelik durumlarına bakılmaksızın üyelikleri iptal edilir. Üye olan kullanıcı bu kuralı kabul etmiş sayılır. Megafon bu kurala istisna uygulama hakkını saklı tutar. Megafon’ye yapılan üyelik ödemelerinin iadesi, Megafon aksi yönde bir kampanya uygulamadığı sürece söz konusu değildir. Megafon üyelere site içeriği, teknik kalite, dil, özel bir içerik, ya da başka hiç bir şeyi garanti etmez. Megafon içeriği üye topluluğu tarafından oluşturulmakta Megafon tarafından gerektiği düşünüldükçe denetlenmektedir. Üye olan kullanıcı karşılaşacağı içerik ya da içeriğin sunum, gösterim özelliklerinden, site yükleme, görüntüleme hızlarından Megafon’usorumlu tutamaz. Sorun yaşayan kullanıcılar Megafon’den bu konuda destek talep edebilir fakat bunu üyelik ücretinin iadesi için bir gerekçe olarak gösteremezler.

9) Megafon Atölyelerine üyelik. Megafon Çevrimiçi atölyeleri, atölye üyeliğini satın alan kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Megafon atölyeleri duyurduğu gün ve saatte, belirttiği müspet şartlarda gerçekleştirmek zorundadır. Kullanıcının kendi cihaz ve internet bağlantısından kaynaklanan teknik sorunlar, kullanıcının Megafon atölyelerini doğru değerlendirmediği için yaşayacağı olumsuz ve öznel kanaatten Megafon sorumlu tutulamaz ve ücret iadesi talep edilemez. Kullanıcı Megafon Çevrimiçi Senaryo Atölyesi ya da Bağımsız Film Yapım Atölyesi ürünlerini satın alarak bu şartları kabul etmiş sayılır.

10) Ödeme sistemi. Megafon tüm ödeme işlemleri için Shopier ödeme aracını kullanmaktadır. Kullanıcı bagimsizsinema.org sitesi üzerinde hiç bir alana, kişiye, e-posta adresine kredi kartı bilgilerini ya da kendisine ait gizli kalmasını gerektiğini düşündüğü bilgileri girmemeli, vermemelidir. Megafon’de ödemeler https://shopier.com adresi ve bu servisin aynı alan adı ile başlayan adresleriyle gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında sistemde başka bir ödeme sistemi kullanılmamaktadır. Kullanıcı bu siteye üye olarak bunu okuduğunu ve anladığını kabul etmiş olur.

Gizlilik

www.mgfn.org sitesinin (“Megafon Üyelik Sistemi”) tüm hakları Megafon’ye aittir. Megafon Üyelik Sistemi işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına Megafon Üyelik Sistemi içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

Megafon Üyelik Sistemi, Kullanıcı/Kullanıcılar’ın Megafon Üyelik Sistemi içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Megafon Üyelik Sistemi gizlilik prensipleri’nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Megafon Sistemi kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Megafon Üyelik Sistemi olarak tavsiye ediyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Megafon Üyelik Sistemi kullanıcıların kendisine Megafon Üyelik Sistemi içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, Megafon Üyelik Sistemi, Megafon’ye ait platformlara ait internet siteleri tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise https://mgfn.org sitesine giderek üyelikten çıkmaları gerekmektedir. Megafon Üyelik Sistemi işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler https://mgfn.org/iletisim destek sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Megafon Üyelik Sistemi ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Yayınlar göndermek,
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
Megafon Üyelik Sistemi veya BSM’nin diğer çalışmaları konusunda sizi bilgilendirmek.
Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,
Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla

Şu kadar ki, Megafon yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Megafon Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde(lerinde) çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Megafon Üyelik Sistemi, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Megafon Üyelik Sistemi, Megafon Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden Megafon Üyelik Sistemi’ne bağlantı kurma imkanı tanıyabilir. Megafon Üyelik Sistemi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Megafon Üyelik Sistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Megafon Üyelik Sistemi, kullanıcılar ve kullanıcıların Megafon Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Megafon Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Megafon Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Megafon Üyelik Sistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Megafon Üyelik Sistemi ‘nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Megafon Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazaır. Megafon Üyelik Sistemi yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Megafon Üyelik Sistemi içerisindeki platformalara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple Megafon Üyelik Sistemi güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikası?nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini Megafon Üyelik Sistemi Sistemi olarak önermektedir.

Megafon Üyelik Sistemi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun Megafon Üyelik Sistemi’ne kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri Megafon ile Megafon Üyelik Sistemi üzerinden paylaşabilir. Megafon Üyelik Sistemi bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Megafon Üyelik Sistemi ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri Megafon Üyelik Sistemi’nden silecektir.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar Megafon Üyelik Sistemi’ni kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, Megafon Üyelik Sistemi, Megafon içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile Megafon Üyelik Sistemi’ne sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri Megafon Üyelik Sistemi’ne verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu Megafon Üyelik Sistemi ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini Megafon Üyelik Sistemi önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Megafon Üyelik Sistemi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Megafon Üyelik Sistemi’nin, Megafon’nün ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Megafon Üyelik Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların Megafon Üyelik Sistemi ile “bagimsizsinemamerkezi@gmail.com” e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.